Przejdź do treści

środa, 20.1.2021

Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > WFOŚiGW
2017-11-30

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Morzeszczyn – edycja 2017

Wójt Gminy Morzeszczyn  informuje, iż w miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Morzeszczyn – edycja 2017”, które możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/.

Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Morzeszczyn, a WFOŚ i GW w Gdańsku nr WFOŚ/D/III-19/157/2017/AZBEST-2017 z dnia 01 września 2017 r.

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Morzeszczyn.  Dotacje przeznaczone były dla: osób fizycznych. Zadanie powyższe obejmowało zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z 11 obiektów: (z budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych) z terenu gminy Morzeszczyn. Właścicielami obiektów z których  unieszkodliwiono azbest były osoby fizyczne, które zgłosiły do Wójta Gminy Morzeszczyn chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie realizowane było przez Gminę Morzeszczyn na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ”SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOS i GW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest przy udziale środków udostępnionych w ramach tego. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło transportu i unieszkodliwiania 2040 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (30,107 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 8 920,00 zł., z czego 25 % (2.230,59 zł) kosztów to udział środków własnych pochodzących z budżetu gminy Morzeszczyn, natomiast pozostałe 75 % (6.690,00) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku. Zgodnie z nowymi zasadami konkursu, do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się podatku VAT, w związku z czym kwota 713,65 zł stanowiła dodatkowy koszt, który został pokryty ze środków pochodzący z budżetu gminy.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.