Przejdź do treści

Czwartek, 19.7.2018

Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

2018-06-07

Taryfy za wodę i ścieki 2018/2021

Wójt Gminy Morzeszczyn działając na podstawie art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.328 z późn.zm.) informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr GD.RET.070/100/D/2018.KP z dnia 22 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Morzeszczyn na okres 3 lat.

czytaj całość: Taryfy za wodę i ścieki 2018/2021

2018-06-07

Absolutorium dla Wójta

Radni Rady Gminy Morzeszczyn wszystkimi głosami za (przy nieobecności 4 radnych) udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Piotrowi Lanieckiemu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli Rady Gminy. Głosowanie odbyło się podczas XXXV Sesji, 6 czerwca br.

czytaj całość: Absolutorium dla Wójta

2018-06-05

XXXV sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn - 06.06.2018

Zapraszamy na obrady XXXV sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn zwołanej na dzień 06 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy Morzeszczyn. Proponowany porządek obrad poniżej.

czytaj całość: XXXV sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn - 06.06.2018

2018-06-05

ZAWIESZENIE NABORU WNIOSKÓW O USUWANIE AZBESTU

W związku opublikowaną na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/nabor-wnioskow-zawieszony) informacją o zawieszeniu naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).
Wójt Gminy Morzeszczyn informuje, że dotychczas złożone wnioski pozostaną bez rozpatrzenia do czasu wznowienia naboru przez Fundusz.
Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Wójta Gminy oraz WFOŚiGW.

czytaj całość: ZAWIESZENIE NABORU WNIOSKÓW O USUWANIE AZBESTU

2018-06-05

Działaj Lokalnie 2018

Dnia 25 maja 2018 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie X 2018. Decyzją Komisji 18 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 62.010 złotych!
Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęło 25 wniosków. Grupy i organizacje aplikowały o niespełna 128.000 złotych. Wszystkie aplikacje przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.

czytaj całość: Działaj Lokalnie 2018

2018-06-05

Wizyta w Stowarzyszeniu Eko-Inicjatywa w Kwidzynie

W piątek 25 maja br. mieszkańcy naszej gminy odbyli podróż za Wisłę do Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w Kwidzynie, podczas wizyty mieli możliwość zwiedzenia nowo wybudowanego obiektu stowarzyszenia wraz z okolicą oraz dowiedzieli się jak niebezpieczne jest spalanie odpadów w piecach i smog fotorelacja poniżej ...

czytaj całość: Wizyta w Stowarzyszeniu Eko-Inicjatywa w Kwidzynie


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.