Przejdź do treści

Poniedziałek, 25.3.2019

Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

2019-03-07

Młodzi mądrzy i cyfrowi. O biblioFERIACH w Bibliotece Morzeszczyn

Minione ferie minęły w Bibliotece Morzeszczyn pod hasłem MĄDRZY CYFROWI. Zajęcia oferowane przez tę instytucję kultury były adresowane do młodzież od klasy 6 wzwyż. W ramach 5 spotkań, które odbywały się od 11 do 15 lutego, młodzież zdobyła wiedzę, jak bezpiecznie i z szacunkiem do innych użytkowników poruszać się w świeci internetowym.

czytaj całość: Młodzi mądrzy i cyfrowi. O biblioFERIACH w Bibliotece Morzeszczyn

2019-03-07

Zakończył się kolejny kurs kompetencji cyfrowych!

Zakończył się kolejny kurs komputerowy, który była adresowany do mieszkańców Gminy Morzeszczyn w wieku 50+. Intensywne zajęcia odbywały się w świetlicy Domu Strażaka w Nowej Cerkwi od września 2018 r. Działania, które koordynowała Biblioteka Morzeszczyn, zostały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość: Zakończył się kolejny kurs kompetencji cyfrowych!

2019-03-06

OGŁOSZENIE Oddziału Przedszkolnego w Rzeżęcinie o zapisach do oddziału przy SP w Morzeszczynie

W Szkole Podstawowej w Morzeszczynie odbywają się zapisy dzieci 4-letnich, 5-letnich i  6-letnich     do  Oddziału  Przedszkolnego na rok szkolny   2019/2020. Zgłoszenia   można   składać  osobiście lub telefonicznie   ( 58 536-27-87, 58 536-27-16) w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 15.03.2019r.

 

czytaj całość: OGŁOSZENIE Oddziału Przedszkolnego w Rzeżęcinie o zapisach do oddziału przy SP w Morzeszczynie

2019-03-06

Wójt Gminy Morzeszczyn ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1492 ), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Morzeszczyn na 2019 rok.

czytaj całość: Wójt Gminy Morzeszczyn ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

2019-03-04

Za nami ostatnie zebranie wiejskie

W naszej gminie odbyło się 11 zebrań wiejskich, z czego 8 miało charakter sprawozdawczo-wyborczy (podczas których wybierano sołtysa i radę sołecką), natomiast 3 zebrania miały tylko sprawozdawczy charakter.

czytaj całość: Za nami ostatnie zebranie wiejskie

2019-02-28

Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpoczęcia naboru ofert na operatora konkursu w ramach regrantingu

Działając na podstawie art. 11, 13 oraz 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm., z 2019 r. poz. 37), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn Nr XXXIX/262/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia: programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

 

Ogłaszam

otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację, w formie wsparcia, zadania Gminy Morzeszczyn w roku 2019 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

czytaj całość: Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpoczęcia naboru ofert na operatora konkursu w ramach regrantingu

2019-02-27

W Nowej Cerkwi podsumowano Działaj Lokalnie 2018

21 lutego w Świetlicy Domu Strażaka w Nowej Cerkwi (Gmina Morzeszczyn) odbyło się podsumowanie programu Działaj Lokalnie 2018. W ubiegłym roku organizacje i grupy mieszkańców powiatu tczewskiego zrealizowały 19 projektów. Podczas imprezy zaprezentowali efekty swoich inicjatyw i opowiedzieli jakie działania przeprowadzili z lokalną społecznością.

czytaj całość: W Nowej Cerkwi podsumowano Działaj Lokalnie 2018


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.