Przejdź do treści

Poniedziałek, 18.2.2019

Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

2019-01-21

Informacja Wójta Gminy Morzeszczyn

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowej z mocy prawa przekształca się w prawo własności tych gruntów (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.).

Za grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

- mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

- nieruchomości w/w wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawą ujawnienia własności gruntów w Księdze Wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy Morzeszczyn

czytaj całość: Informacja Wójta Gminy Morzeszczyn

2019-01-18

Harmonogram Zebrań Wiejskich na 2019 r.

L.P

SOŁECTWO

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

MIEJSCE ZEBRANIA

1.

Kierwałd

28.01.2019 r. (poniedziałek)

18.00

Świetlica wiejska

2.

Nowa Cerkiew

29.01.2019 r. (wtorek)

18.00

Dom Strażaka

3.

Dzierżążno

31.01.2019 r. (czwartek)

18.00

Świetlica wiejska

4.

Królów Las

04.02.2019 r. (poniedziałek)

18.00

Świetlica wiejska

5.

Rzeżęcin

05.02.2019 r. (wtorek)

18.00

Świetlica wiejska

6.

Borkowo

06.02.2019 r. (środa)

18.00

Świetlica wiejska

7.

Morzeszczyn

07.02.2019 r. (czwartek)

18.00

Świetlica Szkolna Morzeszczyn

8.

Lipia Góra

11.02.2019 r. (poniedziałek)

18.00

Świetlica wiejska

9.

Majewo

19.02.2019 r. (wtorek)

18.00

Szatnia Sportowa Majewo

10.

Gąsiorki

26.02.2019 r. (wtorek)

18.00

Świetlica wiejska

11.

Gętomie

27.02.2019 r. (środa)

18.00

Świetlica wiejska

czytaj całość: Harmonogram Zebrań Wiejskich na 2019 r.

2019-01-16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Morzeszczyn w 2019 roku

Wójt Gminy Morzeszczyn

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Morzeszczyn w 2019 roku

w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarze:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 2019 r. wynosi 16 tys. zł. W roku 2018 na realizację w/w zadania przeznaczono 12 tys. zł.

czytaj całość: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Morzeszczyn w 2019 roku

2019-01-16

Biblioteka w Majewie to kreatywne miejsce

Biblioteka Morzeszczyn zakończyła działania projektowe pn. „Kuźnia sztuk”. Od kwietnia do grudnia 2018 roku były one realizowane w filii w Majewie. Projekt zakładał cykliczne spotkania dla dzieci w wieku 6-13 lat, w czasie których poznały różne techniki twórcze. Działania były realizowane ze środków Fundacji Santander.

czytaj całość: Biblioteka w Majewie to kreatywne miejsce


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.