Przejdź do treści

Czwartek, 28.1.2021

Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Organizacje Pozarządowe > Straż Pożarna
2020-12-09

STRAŻ POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 Sierpnia 1991r., ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r.

Na terenie Gminy Morzeszczyn działa pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
  • OSP GĄSIORKI
  • OSP KIERWAŁD
  • OSP LIPIA GÓRA
  • OSP MORZESZCZYN
  • OSP NOWA CERKIEW

Ochotnicza  Straż Pożarna  w Morzeszczynie  i Nowej Cerkwi należą  do Krajowego  Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Jednostka

Prezes

Naczelnik

1.

OSP Morzeszczyn Marek Szlagowski
Janusz Chiliński
2. OSP Nowa Cerkiew Paweł Leszczyński
Brunon Kamiński
3. OSP Kierwałd Henryk  Grochowski Wiesław  Jabłonka
4. OSP Gąsiorki Ryszard Wickland Leszek Mróz
5. OSP Lipia  Góra Sławomir Parka Lucjan Parka


Komendantem  Gminnym jest dh Janusz Chiliński, Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – dh Marek Szlagowski natomiast skarbnikiem – dh Marian Kurowski.

Jednostki OSP skupiają w swoich szeregach około 120 członków będących w Jednostkach Operacyjno – Technicznych  (JOT), z czego 77 strażaków posiada odpowiednie przeszkolenia, ubezpieczenie oraz aktualne badania lekarskie uprawniające do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo –gaśniczych.  Kilkudziesięciu strażaków posiada zaświadczenia ukończenia szkoleń organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie przy współudziale finansowym naszej  Gminy. Są  to  szkolenia  między  innymi  z  zakresu   ratownictwa   technicznego   na drogach,  szkolenia  podstawowe  strażaków  ochotników,  a  także  szkolenia  z  zakresu kwalifikowanej  pierwszej  pomocy  przedmedycznej.

Teren bezpośrednio objęty działaniem naszych Jednostek to około 91 km2. Przez teren naszej Gminy przebiega szereg dróg wojewódzkich (nr  234,nr  644,  nr  641, nr 623)powiatowych, Autostrada  A1  (od  53  km  do  37  km),  zabezpieczeniem której zajmują się również Jednostki OSP z terenu Gminy Morzeszczyn oraz Linia Kolejowa Śląsk -Gdańsk Porty. Znaczący obszar gminy stanowią grunty zabudowane, lasy oraz nieużytki.

Gmina Morzeszczyn wraz z Oddziałem Zarządu Gminnego ZOSP RP nadzoruje pracę poszczególnych jednostek oraz wspiera finansowo działalność OSP poprzez finansowanie badań lekarskich, ubezpieczeń pojazdów oraz strażaków, szkoleń organizowanych przez KP PSP w Tczewie, zakup umundurowania i sprzętu, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach oraz szkoleniach, systematyczną naprawę oraz konserwację posiadanego sprzętu.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.