Przejdź do treści

Piątek, 24.5.2019

Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Organizacje Pozarządowe > Straż Pożarna
2011-12-09

OSP Morzeszczyn

Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 Sierpnia 1991r., ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. oraz ustanowionym przez nas statucie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Morzeszczynie powstała w 1932 roku z inicjatywy BOLESŁAWA KALITOWSKIEGO i JANA POTULSKIEGO. Z czasem wchłonęła OSP Dzierżążno i OSP Rzeżęcin.

Jest  jedną  z 5 jednostek ochrony przeciwpożarowej działającej na terenie Gminy Morzeszczyn oraz terenach do niej przylegających.
Teren bezpośrednio objęty naszą opieką ma powierzchnie około 91 km2, z czego ponad 72 % stanowią użytki rolne, 18% grunty leśne,a 10% grunty zabudowane, nieużytki, wody płynące i małe jeziora.

Od 1995 roku jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), który jest integralną częścią bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Do zadań jednostki należy walka z pożarami oraz innymi klęskami żywiołowymi, a także miejscowymi zagrożeniami takimi jak chociażby wypadki samochodowe, czy też powalone drzewa.
Co roku wyjeżdżamy do około 50 zdarzeń. Z roku na rok odnotowujemy mniejszą liczbę pożarów, na rzecz miejscowych zagrożeń, w skład których wchodzą głównie wypadki samochodowe.
Dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu ratowników oraz specjalistycznemu sprzętowi wzywani jesteśmy do zdarzeń poza obszarem gminy Morzeszczyn.

Do zdarzeń powiadamiani jesteśmy drogą selektywnego wywoływania (syrena alarmowa umieszczona na budynku  remizy, zostaje uruchomiona przez dyspozytora Powiatowego Stanowiska Kierowania w Tczewie).
Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie wyjechać do danego zdarzenia  w czasie 3-5 min. Dodatkowo posiadamy Terminal GSM. Jest to urządzenie, które w momencie uruchomienia syreny alarmowej - wysyła informacje o alarmie w postaci SMS-a na telefony komórkowe strażaków.
Nasza rola na terenie gminy staje się z roku na rok ważniejsza.
W 2008 roku do użytku została oddana Autostrada A1. Zabezpieczenie odcinka tej trasy również należy do naszych obowiązków.  Przez teren Gminy osiowo przebiega także magistralna linia kolejowa Śląsk - Gdańsk Porty.

Obecnie jesteśmy zakwalifikowani jako jednostka typu S-2 , posiadamy dwa auta ratowniczo - gaśnicze:
-  średniego MERCEDESA ATEGO 1326 GBA 2,5/24 oraz ciężkiego JELCZA GCBA 6/32.

Tak zwany "pierwszy wyjazd" jednostki stanowi średni MERCEDES ATEGO 1326(GBA 2,5/24) ze zbiornikiem o pojemności 2500 litrów wody. Załogę tego samochodu stanowi 6 ratownikow. Jego główne wyposażenie stanowią:
- autopompa o wydajności 2400l/min,
- motopompa pływająca "Niagara",
- sprzęt do ratownictwa technicznego, drogowego i  medycznego,
- kompletna armatura wodno-pianowa,
- sprzęt burzący,
- aparaty powietrzne, itp.

Drugim samochodem jest ciężki JELCZ 004(GCBA 6/32) ze zbiornikiem o pojemności 6000 litrów wody.

Załoge tego samochodu stanowi 4 ratowników.

Jego główne wyposażenie stanowią:
- autopompa o wydajności 3200l/min,
- działko wodno-pianowe,
- kompletna armatura wodno-pianowa,
- sprzęt burzący,
- aparaty powietrzne, itp.

Samochód ten wykorzystywany jest głównie podczas gaszenia pożarów oraz wypompowywania wody. Jego kryptonim to 549[G]62.

Nasza jednostka prowadzi również szereg innych działań, takich jak:  prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród młodzieży szkolnej, branie udziału w szkoleniach, kursach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, przygotowywanie młodzieży do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej,w którym uczniowie zajmują wysokie lokaty na etapie powiatowym oraz wojewódzkim, zabezpieczanie różnych imprez oraz festynów, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, udział w zawodach sportowo - pożarniczych dla MDP oraz OSP, organizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla młodzieży, pokazy ratownictwa drogowego i medycznego. Angażujemy się także w życie kościoła oraz parafii. Tradycyjnie od 3 lat wspólnie z Urzędem Gminy Morzeszczyn  organizujemy obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla młodzieży w Kręgskim Młynie (Pow. Starogardzki).                   
• Nasza jednostka skupia 46 członków, w tym 18 czynnych, 7 honorowych,3 wspierających, resztę stanowi młodzieżowa drużyna pożarnicza.

Skład zarządu:

Prezes: Marek Szlagowski
Naczelnik: Janusz Chiliński
Skarbnik: Rogaczewski Stefan
Sekretarz: Graban Tomasz

Członkowie czynni:

1.       Bradtke Grzegorz
2.       Chiliński Janusz
3.       Graban Krzysztof
4.       Graban Tomasz
5.       Graban Zbigniew
6.       Gwiazda Rafał
7.       Kalitowski Mariusz
8.       Leśniak Grzegorz
9.       Lubecki Marcin
10.   Najda Tomasz
11.   Narloch Piotr
12.   Piekarski Wiesław
13.   Rogaczewski Stefan
14.   Szlagowski Marek
15.   Szwarc Paweł
16.   Topczyński Krystian
17.   Topczyńska Patrycja
18.   Witkowski Dawid

Członkowie Honorowi:

1.       Decka Edmund
2.       Hildebrandt Hubert
3.       Kalitowski Jan
4.       Kalitowski Stanisław
5.       Kaszubowski Jan
6.       Kurowski Marian
7.       Stawicki Jerzy

Członkowie Wspierający:

1.       Decka Marek
2.       Laniecki Piotr
3.       Talaga Roman

Czterech z naszych strażaków ukończyło kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratownika medycznego. Siedmiu strażaków ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.
Pięciu druhów posiada odpowiednie uprawnienia zezwalające na prowadzenie samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, skupiająca grupę młodych chłopców w wieku od 10 do 16 lat. Drużyna powołana została w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. 
W każdą środę spotykamy się z młodzieżą w remizie OSP. Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Warunkiem wstąpienia do MDP jest ukończenie 10 roku życia.

Adres – MORZESZCZYN   Ul.22 Lipca 18  
Mail:  osp.morzeszczyn@poczta.fm

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.