Przejdź do treści

Piątek, 27.11.2020

Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > Spis rolny 2020

Spis rolny 2020

2020-07-20

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020)

 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia tego badania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), oraz zakres, formę i tryb prac związanych przygotowaniem

i opracowaniem wyników spisu. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Co ważne, spisy rolne to jedyne badania statystyczne z zakresu rolnictwa, które  dają możliwość zebrania szerokiego zakresu danych, ich analizy oraz prezentowania na najniższych poziomach agregacji.

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on  z rekomendacji FAO (Organizacja ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej.

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się  w Polsce w 2010 r.

czytaj całość: Powszechny Spis Rolny 2020

2020-06-15

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

Wójt Gminy Morzeszczyn – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego

do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,

który odbędzie się w dniach

od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Morzeszczyn. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

czytaj całość: Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.