Przejdź do treści

Wtorek, 27.10.2020

Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > Spis rolny 2020

Spis rolny 2020

2020-10-02

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r..

czytaj całość: Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

2020-10-01

Stan realizacji zadań spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Gdańsku przesyła informację dot. aktualnego stanu realizacji zadań spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Według stanu na 30.09.2020 roku dla obszaru gminy Morzeszczyn:

Liczba gospodarstw do spisania: 166,
Liczba gospodarstw, dla których zakończono spis: 20,
Udział procentowy zakończonych formularzy: 12,05%.

czytaj całość: Stan realizacji zadań spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

2020-09-30

PSR 2020. Konkurs dla Sołtysów

Szanowny Sołtysie,

jesteś autorytetem wśród lokalnej społeczności. To do Ciebie przychodzą mieszkańcy z problemami, to Ty udzielasz im wskazówek. Ostatnio pewnie najczęściej takich, aby rolnicy spełnili swój obowiązek i spisali się w Powszechnym Spisie Rolnym. Doceniamy Twoje wysiłki. Chcielibyśmy je nagrodzić. Sołtysów w naszym województwie jest bardzo dużo (mamy przecież 1646 sołectw!). Nie możemy więc nagrodzić wszystkich i postanowiliśmy tych najbardziej aktywnych. Jeśli chcesz znaleźć się w tym gronie, wystarczy że zgłosisz się do nas (na adres SekretariatUSGDK@stat.gov.pl) i przedstawisz nam swoje działania.

czytaj całość: PSR 2020. Konkurs dla Sołtysów

2020-09-30

PSR 2020. Konkurs dla KGW

Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje bardzo ważne dla mieszkańców wsi. Aktywnie działają na rzecz rozwoju środowisk wiejskich i rolnictwa. Często stanowią serce wiejskiej społeczności. Dlatego zwracamy się do Pań z prośbą o współpracę w promocji Powszechnego Spisu Rolnego, który rozpoczął się 1 września i zakończy 30 listopada 2020 r. Udział w spisie jest obowiązkowy, a na podstawie wyników w nim uzyskanych będą podejmowane najważniejsze decyzje dotyczące polityki rolnej i żywnościowej. Prosimy o to, by rozmawiały Panie o spisie i jego ważnej roli z mieszkańcami. Informacje na temat spisu oraz możliwość spisania się jest dostępna na stronie http://spisrolny.gov.pl.

czytaj całość: PSR 2020. Konkurs dla KGW

2020-09-10

Konkurs "Rolniku, spisz się sam"

Urząd Statystyczny w Gdańsku organizuje konkurs na portalu Facebook „Rolniku, spisz się sam”. Udział w nim mogą wziąć rolnicy ze wsi i z miasta. Co trzeba zrobić? Tak naprawdę tylko spełnić swój obowiązek, czyli wziąć udział w powszechnym spisie rolnym.

Kto wygra? Wygra 100 osób! Tak, to nie pomyłka – STO OSÓB. A dokładnie: pierwsze sto osób, które w dniach 8-15 września dokonają samospisu internetowego i prześlą zgłoszenie konkursowe na adres SekretariatUSGDK@stat.gov.pl. W temacie należy wpisywać: PSR 2020, a w treści wiadomości: „Spisałem się i czekam na upominek.” Należy również podać numer swojego gospodarstwa rolnego. No i oczywiście dane do wysyłki nagrody!

czytaj całość: Konkurs "Rolniku, spisz się sam"

2020-09-01

Gminne Biuro Spisowe w Morzeszczynie

Gminne Biuro Spisowe w Morzeszczynie od 1 września do 30 listopada 2020 r. pełni dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 pod nr 58 536-27-19 wew. 12. W godzinach popołudniowych do godz. 20.00 pod nr 789 027 169.

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie dostępne jest stanowisko komputerowe w celu dokonania samospisu. W celu umówienia wizyty w Urzędzie prosimy o kontakt pod nr 58 536-27-19 wew. 12.

czytaj całość: Gminne Biuro Spisowe w Morzeszczynie

2020-09-01

Powszechny Spis Rolny 01.09.2020 - 30.11.2020

W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r.

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

czytaj całość: Powszechny Spis Rolny 01.09.2020 - 30.11.2020

2020-07-20

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020)

 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia tego badania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), oraz zakres, formę i tryb prac związanych przygotowaniem

i opracowaniem wyników spisu. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Co ważne, spisy rolne to jedyne badania statystyczne z zakresu rolnictwa, które  dają możliwość zebrania szerokiego zakresu danych, ich analizy oraz prezentowania na najniższych poziomach agregacji.

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on  z rekomendacji FAO (Organizacja ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej.

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się  w Polsce w 2010 r.

czytaj całość: Powszechny Spis Rolny 2020


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.