Przejdź do treści

Niedziela, 20.1.2019

Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina Morzeszczyn > Sołectwa
2011-12-09

Majewo

Położenie, powierzchnia, ludność
Majewo położone jest we wschodniej części Pojezierza Starogardzkiego w obrębie regionu Kociewia. Przez teren wsi przebiegają drogi wojewódzkie nr 644 Morzeszczyn – Majewo, nr 623 Rakowiec – Morzeszczyn – Barłożno i droga powiatowa nr 10492. Majewo przecina magistrala kolejowa Śląsk – Porty ze stacją PKP dla podróżnych. Na południu sołectwo Majewo graniczy z sołectwem Lipia Góra, na zachodzie z sołectwem Gąsiorki, a na północy i wschodzie z sołectwem Królów Las. Na terenie sołectwa praktycznie nie ma lasów. Przeważają tu użytki rolne dobrej klasy. Obszar sołectwa wynoszący 163,78 ha zamieszkuje 521 osób.

Historia i dziedzictwo kulturowe
Osada kolejowa w Majewie powstała z końcem XIX wieku wraz z budowaną wówczas koleją z Bydgoszczy do Tczewa. Miało to miejsce około roku 1883, kiedy to oddano do użytku stację kolejową w Morzeszczynie. Prawdopodobnie w tym czasie powstał również folwark w Majewie. W jego zachodniej części, w pobliżu lasku skarbowego jeszcze w 1881 roku miały znajdować się w połowie rozorane pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska. W okresie przedwojennym właścicielem majątku folwarcznego był Niemiec Frost. W czasach powojennych przeszedł on w ręce Skarbu Państwa i powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Gospodarstwo w miarę upływu lat zwiększało swój areał, co prowadziło do wzrostu zatrudnienia. W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku areał gruntów wynosił około 1.200 ha przy zatrudnieniu około 120 osób. Rozpoczęto budowę nowoczesnej fermy hodowlanej i osiedla mieszkaniowego. W roku 1978 oddano do użytkowania w/w fermę i 60 nowych mieszkań zlokalizowanych w pięciu blokach. Gospodarstwo zajmowało się głównie produkcją mleka i bydła w cyklu zamkniętym. W mniejszym zakresie hodowano również trzodę chlewną. Jeżeli chodzi o produkcję roślinną, to oprócz czterech podstawowych zbóż, tj. pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa uprawiano również kukurydzę, bobik, buraki cukrowe i ziemniaki. Obecnie główną bazę i około 600 ha gruntów dzierżawi od Agencji Nieruchomości Rolnych Spółka „BONY”. Sołectwo i sama wieś Majewo nie posiada szczególnych walorów kulturowych i przyrodniczych. Jedynym ciekawym elementem jest park wiejski z sadzawką. Sołectwo Majewo zostało utworzone na wniosek mieszkańców poprzez Uchwałę Rady Gminy w Morzeszczynie w dniu 27.10.1999 r.

Ludność i gospodarka
Majewo jest typową wsią popegeerowską. Mieszkańcy mieszkają w blokach mieszkalnych zbudowanych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwszy indywidualny budynek mieszkalny powstał dopiero w roku 2002. Pozostałe 10% mieszkańców wsi zamieszkuje 3 czterorodzinne domy należące do PKP. Mieszkańcy wsi Majewo to w pewnej części potomkowie ludności napływającej z innych regionów Polski. W czasach rozkwitu miejscowego PGR było duże zapotrzebowanie na pracę i dlatego też osiedlali się tu ludzie z Polski centralnej i wschodniej. Po likwidacji PGR Majewo, dużym problemem stało się tu bezrobocie. Stopa bezrobocia w zależności od pory roku kształtuje się od 22 do 26%. Pewną szansę stanowi stacja PKP i w miarę dobre połączenie z Trójmiastem (75 minut jazdy pociągiem). Część osób z tego korzysta i pracuje poza terenem swojej wsi.
We wsi znajdują się dwa sklepy spożywczo-przemysłowe i dwie klubokawiarnie. Jest również pełnowymiarowe, zadbane boisko piłkarskie wraz z szatnią sportową.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.