Przejdź do treści

Niedziela, 20.1.2019

Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina Morzeszczyn > Sołectwa
2011-12-09

Królów Las

W skład sołectwa wchodzą dwie miejscowości – Królów Las oraz Bielsk.

Bielsk

Według danych historycznych lokalizacja wsi nastąpiła w średniowieczu. Po wojnach szwedzkich wieś wyludniona, pojawia się w okresie późniejszym ze zmienioną nazwą., wymieniana jako dobra szlacheckie. Układ przestrzenny wsi składał się z dużego majątku ziemskiego i związanej z nim osady/wsi folwarcznej.  Z zespołu zabudowań dworskich zachował się jeden budynek gospodarczy i zaniedbany dzisiaj park. Budynek gospodarczy – wielkokubaturowy, kamienny, kryty dwuspadowym dachem. Nie zachował się budynek dworu, a zespół dawnej wsi folwarcznej przekształcił się w PGR-owskie osiedle mieszkaniowe.
Wieś ma duże walory krajobrazowe. Jest malowniczo położna na krawędzi wzniesienia, dobrze wyeksponowana od strony zachodniej. Malowniczy i rozległy park z tarasowo położonymi stawami. Zespół dworsko – parkowy wraz z dawnym budynkiem gospodarczym wpisany jest do rejestru zabytków.

Królów Las

Położenie, obszar, ludność
Królów Las położony jest w obrębie regionu Kociewia we wschodniej części Pojezierza Starogardzkiego. Administracyjne należy do powiatu tczewskiego i jest jednym z jedenastu sołectw gminy Morzeszczyn. Na południu graniczy z sołectwem Majewo i Lipia Góra, od wschodu z sołectwem Dzierżążno i gminą Gniew, od zachodu i północy z sołectwami Gąsiorki, Rzeżęcin i Morzeszczyn. Przez teren sołectwa przebiega droga wojewódzka nr 644 Morzeszczyn - Królów Las - Majewo, droga nr 623 Majewo - Bielsk - Rakowiec oraz ciek wodny: rzeka Janka.
Obszar sołectwa to 1364,8 ha. Na wieś Królów Las przypada 775,2 ha, zamieszkuje 170 osób, we wsi Bielsk 93, łącznie - 263 mieszkańców. Królów Las charakteryzuje się rozproszoną zabudową. Królów Las jest wsią rolniczo – pracowniczą. Dużą powierzchnię zajmują grunty orne. Znajduje się tu 14 gospodarstw rolnych. Są to gospodarstwa małe i średnie, prowadzą tradycyjna działalność wielokierunkową, funkcjonuje także duże gospodarstwo po byłym państwowym gospodarstwie rolnym. We wsi istnieje firma „Aspol” w której zatrudnienie znajdują okoliczni mieszkańcy.

Historia i dziedzictwo kulturowe
Zaczątki miejscowości Królów Las i Bielsk pochodzą z 1295 r. kiedy to Król Przemysław II podarował połowę Bielskiego Lasu cystersom. Drugą połowę w 1306 r. zapisał im Król Władysław Łokietek z wdzięczności za hołd, który mu Pomorzanie złożyli na górze Leszkowej pod Koronowem koło Bydgoszczy. Na tej dość obszernej darowiźnie wspomnianych dwóch królów powstała nowa osada zwana z tego powodu Królów Lasem, którą w 1338 r. założył opat cystersów z Elbląga Eberhard nad rzeką Jónhą (Janką), gdzie panowała puszcza. W książce księdza Kujata z 1875 roku „Opactwo Pelplińskie” widnieje, iż pierwotne rdzenne Kociewie to właśnie okolice Królów Lasu.

Walory
Sołectwo Królów Las z wsią Bielsk jest kompleksem o znacznych walorach przyrodniczo – krajobrazowym, predysponowanym do rozwoju turystyki. Wieś Królów Las malowniczo położona na terenie pagórkowatym z licznymi rozgałęzieniami dróg, obok rzeki Janki, oraz wśród lasów, w których można zbierać runo leśne, żyją tu liczne zwierzęta: jelenie, sarny, dziki, kuropatwy. Na terenie sołectwa działa Koło Łowieckie „Szarak”. Sąsiaduje z Gniewem, gdzie można zwiedzać krzyżacki zamek. W jednym z gospodarstw rolnych znajduje się najstarsze gniazdo bocianie istniejące od 1826 roku, gdzie do dziś przylatują bociany. Niedaleko stąd do Góry Papieskiej i Katedry Pelplińskiej.
Warto obejrzeć:
Młyn - jego historia sięga prawdopodobnie XIV wieku kiedy to cystersi lokowali tu wieś na „surowym korzeniu”. Obecny budynek młyna pochodzi z XIX wieku.
Kapliczka z figurką św. Rocha – znajduje się ona na  rozstaju dróg w kierunku Morzeszczyna i Gogolewa. Podanie głosi, że ponad 100 lat temu, aby uchronić wieś przed zarazą cholery zaprzęgnięto do pługa parę jałowic z bliźniaczych klaczy, a następnie oborano nim potrójnie granice wsi.
Kościół - historia tutejszego kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja i Św. Rocha sięga XIV wieku. Najpierw była tu kaplica drewniana, później kościół drewniany. Obecny kościół pochodzący z 1806 roku jest murowany, neogotycki. Cmentarz parafialny obudowany murem ceglanym sięga swym rodowodem początków parafii. Wyróżniają się tu grobowce okolicznych rodów. Przed grobem ks. Jana Białkowskiego (1846-1879), charakterystyczny typowy dla wielu cmentarzy ponadmetrowy krzyż żelazny z polskim, mimo lat zaboru pruskiego napisem.
(Józef Milewski, "Groby i cmentarze na Kociewiu", Starogard Gd. 1993 r.)

 

 

 

 

 


wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.