Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2019-01-20T19:57:48+00:00 Zend_Feed_Writer http://nowa.morzeszczyn.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Harmonogram Zebrań Wiejskich na 2019 r.]]> 2019-01-18T00:00:00+00:00 2019-01-18T14:08:30+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/harmonogram-zebran-wiejskich-na-2019-r.html L.P SOŁECTWO DATA ZEBRANIA GODZINA ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA 1. Kierwałd 28.01.2019 r. (poniedziałek) 18.00 Świetlica wiejska 2. Nowa Cerkiew 29.01.2019 r. (wtorek) 18.00 Dom Strażaka 3. Dzierżążno 31.01.2019 r. (czwartek) 18.00 Świetlica wiejska 4. Królów Las 04.02.2019 r. (poniedziałek) 18.00 Świetlica wiejska 5. Rzeżęcin 05.02.2019 r. (wtorek) 18.00 Świetlica wiejska 6. Borkowo 06.02.2019 r. (środa) 18.00 Świetlica wiejska 7. Morzeszczyn 07.02.2019 r. (czwartek) 18.00 Świetlica Szkolna Morzeszczyn 8. Lipia Góra 11.02.2019 r. (poniedziałek) 18.00 Świetlica wiejska 9. Majewo 19.02.2019 r. (wtorek) 18.00 Szatnia Sportowa Majewo 10. Gąsiorki 26.02.2019 r. (wtorek) 18.00 Świetlica wiejska 11. Gętomie 27.02.2019 r. (środa) 18.00 Świetlica wiejska <![CDATA[Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Morzeszczynie]]> 2019-01-16T00:00:00+00:00 2019-01-16T07:27:14+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/wielka-orkiestra-swiatecznej-pomocy-w-morzeszczynie.html <![CDATA[Zestawienie kwot zebranych przez poszczególnych wolontariuszy podczas finału WOŚP]]> 2019-01-16T00:00:00+00:00 2019-01-16T07:39:19+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/zestawienie-kwot-zebranych-przez-poszczegolnych-wolontariuszy-podczas-finalu-wosp.html Serdeczne podziękowania i gratulacje dla dzielnych wolontariuszy z Gminy Morzeszczyn. <![CDATA[Biblioteka w Majewie to kreatywne miejsce]]> 2019-01-16T00:00:00+00:00 2019-01-16T12:53:22+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/biblioteka-w-majewie-to-kreatywne-miejsce.html Biblioteka Morzeszczyn zakończyła działania projektowe pn. „Kuźnia sztuk”. Od kwietnia do grudnia 2018 roku były one realizowane w filii w Majewie. Projekt zakładał cykliczne spotkania dla dzieci w wieku 6-13 lat, w czasie których poznały różne techniki twórcze. Działania były realizowane ze środków Fundacji Santander. <![CDATA[Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Morzeszczyn w 2019 roku]]> 2019-01-16T00:00:00+00:00 2019-01-16T14:51:15+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-morzeszczyn-w-2019-roku.html Wójt Gminy Morzeszczynogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Morzeszczyn w 2019 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarze: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 2019 r. wynosi 16 tys. zł. W roku 2018 na realizację w/w zadania przeznaczono 12 tys. zł. <![CDATA[Zmarł Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz]]> 2019-01-14T00:00:00+00:00 2019-01-17T07:23:13+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/zmarl-prezydent-gdanska-pawel-adamowicz.html Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska. Najszczersze kondolencje Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom składa Wójt Gminy Morzeszczyn, Przewodnicząca Rady Gminy oraz pracownicy urzędu. <![CDATA[Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.]]> 2019-01-10T00:00:00+00:00 2019-01-15T08:12:41+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/zwrot-podatku-akcyzowego-w-2019r.html Producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach: <![CDATA[WOŚP 2019]]> 2019-01-09T00:00:00+00:00 2019-01-09T13:54:13+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/wosp-2019.html <![CDATA[Informacja ]]> 2019-01-09T00:00:00+00:00 2019-01-09T14:44:36+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/informacja4.html Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie informuje, że począwszy od 2019 r. istnieje obowiązek przekazywania deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-R dotyczących uzyskiwanych przez pracowników (podatników) w roku 2018 dochodów wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Nie ma możliwości wysyłki do urzędów skarbowych tych dokumentów w formie dokumentu papierowego. <![CDATA[HARMONOGRAM ZEBRAŃ STRAŻACKICH]]> 2019-01-07T00:00:00+00:00 2019-01-07T14:04:39+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/harmonogram2-zebran-strazackich.html Harmonogram zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Morzeszczyn w okresie od 12 do 15 lutego 2019 r. Szczegóły poniżej. <![CDATA[Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja 2019]]> 2018-12-31T00:00:00+00:00 2018-12-31T10:53:37+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/nieodplatna-pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja-2019.html Informujemy, że w 2019 roku na terenie Powiatu Tczewskiego będzie funkcjonować pięć punktów pomocy, w tym trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. <![CDATA[Informacja]]> 2018-12-27T00:00:00+00:00 2018-12-27T11:26:48+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/informacja3.html <![CDATA[Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019]]> 2018-12-27T00:00:00+00:00 2018-12-31T10:02:45+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/harmonogram1-odbioru-odpadow-na-rok-2018.html Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów na rok 2019. Jednocześnie informujemy, iż druki są również dostępne w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie, pokój nr 12, a także w załączeniu poniżej. <![CDATA[Orszak Trzech Króli]]> 2018-12-27T00:00:00+00:00 2018-12-27T11:29:18+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/orszak-trzech-kroli.html <![CDATA[Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Morzeszczyn z pracownikami urzędu]]> 2018-12-24T00:00:00+00:00 2018-12-24T07:49:34+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/spotkanie-oplatkowe-wojta-gminy-morzeszczyn-z-pracownikami-urzedu.html Wigilia to czas, który spędzamy w gronie najbliższych. Rozpoczynamy ją zazwyczaj od symbolicznego podzielenia opłatkiem, któremu często towarzyszy wzruszenie i wszechobecna życzliwość. To podzielenie, to symbol przyjaźni, miłości i pojednania. W piątek, 21 grudnia br., Wójt Gminy Morzeszczyn na takie opłatkowe spotkanie zaprosił pracowników urzędu oraz gminnych instytucji.