Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2020-05-28T06:06:01+02:00 Zend_Feed_Writer http://nowa.morzeszczyn.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Dzień Samorządowca]]> 2020-05-27T00:00:00+02:00 2020-05-27T08:31:11+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/dzien-samorzadowca.html <![CDATA[Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY - wsparcie na realizację Waszych pomysłów!]]> 2020-05-27T00:00:00+02:00 2020-05-27T16:47:22+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/fundusz-akumulator-spoleczny-wsparcie-na-realizacje-waszych-pomyslow.html Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie! <![CDATA[Komunikat dla mieszkańców]]> 2020-05-25T00:00:00+02:00 2020-05-25T13:53:00+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/komunikat-dla-mieszkancow1.html <![CDATA[Konkurs Działaj Lokalnie 2020 otwarty!]]> 2020-05-21T00:00:00+02:00 2020-05-21T17:31:08+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/konkurs-dzialaj-lokalnie-2020-otwarty.html Fundacja Pokolenia ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2020. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł. <![CDATA[UWAGA !!! AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ ]]> 2020-05-20T00:00:00+02:00 2020-05-20T10:48:54+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/uwaga-awaria-na-sieci-wodociagowej.html <![CDATA[100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II]]> 2020-05-18T00:00:00+02:00 2020-05-18T17:05:57+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/100-rocznica-urodzin-sw-jana-pawla-ii.html <![CDATA[Biblioteka w sieci]]> 2020-05-15T00:00:00+02:00 2020-05-15T19:32:15+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/biblioteka-w-sieci.html Biblioteka Morzeszczyn od początku wprowadzenia obostrzeń związanych z funkcjonowaniem bibliotek przeniosła swoją działalność kulturalną do Internetu - prowadzone są spotkania on-line, warsztaty i konkursy dla najmłodszych. Trwająca od ponad dwóch miesięcy epidemia to egzamin dla instytucji kultury, które muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. <![CDATA[Ogłoszenie]]> 2020-05-13T00:00:00+02:00 2020-05-13T07:55:36+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/ogloszenie1.html <![CDATA[Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2020]]> 2020-05-13T00:00:00+02:00 2020-05-13T11:45:49+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/konkurs-piekna-wies-pomorska-2020a.html Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 12 maja 2020 r. podjął Uchwałę Nr 375/146/20 o zmianie uchwały w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” w związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”. W celu przeprowadzenia konkursu w warunkach bezpiecznych zarówno dla uczestników, jak i komisji oceniających, zmianie uległy terminy poszczególnych etapów konkursów. Komisje gminne w terminie do 30 czerwca br. zgłaszają laureatów etapu gminnego do etapu powiatowego, a komisje powiatowe do 31 lipca 2020 r. przesyłają poprzez platformę ePUAP prezentację multimedialne laureatów powiatowych do etapu wojewódzkiego. Wojewódzka komisja konkursowa, na podstawie przesłanych zgłoszeń, opisów wsi i zagród oraz prezentacji ze zdjęciami, dokona oceny oraz sporządzi protokół do dnia 31 sierpnia 2020 r. W tegorocznej edycji konkursu komisja wojewódzka nie będzie dokonywała wizytacji terenowych laureatów etapu powiatowego, tj. wsi i zagród. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. <![CDATA[Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 przyjęty przez Radę Ministrów]]> 2020-12-05T00:00:00+01:00 2020-12-05T17:24:36+01:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19-przyjety-przez-rade-ministrow.html Epidemia COVID-19 nie tylko dezorganizuje życie społeczne i gospodarcze, ale również wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. W ramach realizacji zadań publicznych przedstawiciele III sektora prowadzą placówki dla bezdomnych, szkoły czy domy dziennego pobytu, organizują działania kulturalne, sportowe czy edukacyjne. Obecnie dużą część z nich muszą zawiesić, a placówki zamknąć. Istotnym problemem sygnalizowanym przez organizacje jest konieczność ponoszenia kosztów stałych funkcjonowania organizacji w sytuacji drastycznego spadku wpływów z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej. Wspomniane podmioty sygnalizują także problemy związane z rozliczaniem poniesionych wydatków na działania, które musiały zostać odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego. W skrajnych przypadkach przedłużanie sytuacji kryzysowej oraz brak wsparcia rządu może grozić likwidacją organizacji. W odpowiedzi na te problemy, zgodnie z zapowiedziami  wicepremiera prof. Piotra Glińskiego procedowane były przepisy wdrażające działania osłonowe skierowane do organizacji pozarządowych. <![CDATA[Biblioteka Morzeszczyn otwarta dla czytelników]]> 2020-11-05T00:00:00+01:00 2020-11-05T16:35:08+01:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/biblioteka-morzeszczyn-otwarta-dla-czytelnikow.html Po dwóch miesiącach ograniczonej działalności, Biblioteka Morzeszczyn wznawia możliwość zwrotów i wypożyczania książek oraz innych materiałów bibliotecznych. Instytucja jest dostępna dla czytelników od poniedziałku, 11 maja. Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości – w czasie trwania epidemii COVID-19 – regulują procedury bezpieczeństwa przygotowane dla morzeszczyńskiej książnicy. <![CDATA[Życzenia na Dzień Bibliotekarza i Bibliotek]]> 2020-08-05T00:00:00+02:00 2020-08-05T15:12:41+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/zyczenia-na-dzien-bibliotekarza-i-bibliotek.html <![CDATA[Ogłoszenie]]> 2020-07-05T00:00:00+02:00 2020-07-05T08:18:11+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/ogloszenie7.html <![CDATA[Komunikat o otwarciu Urzędu Skarbowego w Tczewie]]> 2020-07-05T00:00:00+02:00 2020-07-05T15:30:28+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/komunikat-o-otwarciu-urzedu-skarbowego-w-tczewie.html W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami. W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, wprowadzamy możliwość wizyty w urzędzie przez 2 dni w tygodniu. <![CDATA[Porządek obrad XV sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn]]> 2020-06-05T00:00:00+02:00 2020-06-05T13:27:08+02:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/porzadek-obrad-xv-sesji-viii-kadencji-rady-gminy-morzeszczyn1.html Porządek obrad XV sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn zwołanej na dzień 13 maja 2020 r. o godz. 10:00 w Klubie Senior+ w Rzeżęcinie