Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2018-03-20T23:30:38+00:00 Zend_Feed_Writer http://nowa.morzeszczyn.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn]]> 2018-03-20T00:00:00+00:00 2018-03-20T15:11:30+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/03ogloszenie-wojta-gminy-morzeszczyn.html WÓJT GMINY MORZESZCZYN działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn Nr XXX/201/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Morzeszczyn w 2018 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarze: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu <![CDATA[Turniej Wiedzy Pożarniczej za nami]]> 2018-03-16T00:00:00+00:00 2018-03-16T11:46:37+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/turniej-wiedzy-pozarniczej-za-nami.html W dniu wczorajszym, w sali Urzędu Gminy w Morzeszczynie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  W konkursie brało udział 33 uczestników ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi i Szkoły Podstawowej w Morzeszczynie. <![CDATA[Szkolenie nt. przestrzegania zasad w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń]]> 2018-03-16T00:00:00+00:00 2018-03-16T12:27:15+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/szkolenie-nt-przestrzegania-zasad-w-celu-ochrony-gospodarstwa-przed-wirusem-afrykanskiego-pomoru-swin.html Wójt Gminy w Morzeszczynie wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii zapraszają na spotkanie dotyczące nowych przepisów w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 roku. <![CDATA[IX Wielkanoc w Kuchni Kociewskiej]]> 2018-03-16T00:00:00+00:00 2018-03-16T14:42:07+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/ix-wielkanoc-w-kuchni-kociewskiej.html Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie zaprszasza na IX Wielkanoc w Kuchni Kociewskiej, która odbędzie się w świetlicy GOK w  Dzierżążnie 22 marca 2018 r. o godzinie 17:00. W programie występy artystyczne, prezentacja i degustacja kociewskich potraw wielkanocnych oraz przypomnienie tradycji świątecznych. Współorganizaotrami są Koła Gospodyń Wiejskich z Morzeszczyna i Lipiej Góry. <![CDATA[Zaproszenia na Lipiogórskie Spotkania z Poezją]]> 2018-03-13T00:00:00+00:00 2018-03-13T08:50:45+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/zaproszenia-na-lipiogorskie-spotkania-z-poezja.html Biblioteka Morzeszczyn oraz Dwór Lipia Góra zapraszają na 2 Lipiogórskie Spotkania z Poezją. Tegorocznym gościem będzie tczewska poetka, Zofia Daniel. <![CDATA[Awaria prądu]]> 2018-03-12T00:00:00+00:00 2018-03-12T10:01:51+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/awaria-pradu.html Zgodnie z informacjami od firmy Energa, informujemy o wystąpieniu dużej awarii na średnim napięciu w całym regionie Starogardu Gdańskiego, w tym w części gminy Morzeszczyn. Czas naprawy na ten moment jest trudny do przewidzenia, prawdopodobnie będzie to ok. godziny 13. <![CDATA[Życzenia z okazji Dnia Sołtysa]]> 2018-03-11T00:00:00+00:00 2018-03-12T08:11:54+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/zyczenia-z-okazji-dnia-soltysa.html Z okazji Dnia Sołtysa – opiekuna i gospodarza wsi, składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami naszej gminy. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek w sprawowaniu tak ważnej funkcji oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności i gminy.   Wójt Gminy                                                      Przewodnicząca Rady Gminy Piotr Laniecki                                                        Katarzyna Bandźmiera <![CDATA[Obchody 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości będą odbywały się na terenie gminy Morzeszczyn przez cały rok]]> 2018-03-07T00:00:00+00:00 2018-03-08T07:58:12+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/obchody-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-beda-odbywaly-sie-na-terenie-gminy-morzeszczyn-przez-caly-rok.html W siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie odbyło się spotkanie robocze dotyczące obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W spotkaniu, które zorganizował wójt gminy – Piotr Laniecki, wzięli udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Morzeszczynie, Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi, Biblioteki w Morzeszczynie, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Morzeszczynie. <![CDATA[Można składać wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Morzeszczyn w dziedzinie sportu]]> 2018-03-06T00:00:00+00:00 2018-03-06T09:20:07+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/mozna-skladac-wnioski-o-przyznanie-nagrody-wojta-gminy-morzeszczyn-w-dziedzinie-sportu.html Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 29 marca 2017 r. zawodniczkom i zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom, którzy prowadzą szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, Wójt Gminy Morzeszczyn może przyznawać nagrody i wyróżnienia. <![CDATA[Dzień otwarty w Oddziale Przedszkolnym w Rzeżęcinie]]> 2018-03-06T00:00:00+00:00 2018-03-06T13:34:42+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/dzien-otwarty-w-oddziale-przedszkolnym-w-rzezecinie.html Oddział Przedszkolny w Rzeżęcinie zaprasza wszystkie dzieci, rodziców i dziadków na dzień otwarty, który odbędzie się w sobotę 10 marca 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00. <![CDATA[Przypominamy o kwalifikacji wojskowej]]> 2018-03-06T00:00:00+00:00 2018-03-09T09:07:29+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/przypominamy-o-kwalifikacji-wojskowej.html Przypominamy, że 08.03.2018 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 odbędzie się kwalifikacja wojskowa. <![CDATA[Konkurs "Piękna Wieś Pomorska 2018"]]> 2018-03-06T00:00:00+00:00 2018-03-06T15:02:16+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/konkurs-piekna-wies-pomorska-2018.html Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 181/308/18 z dnia 27 lutego 2018 roku przyjął regulamin Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”. Organizatorem etapu wojewódzkiego Konkursu jest Województwo Pomorskie natomiast partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin oraz starostwa powiatowe w województwie pomorskim. <![CDATA[Sprawozdanie z badań próbki wody]]> 2018-03-05T00:00:00+00:00 2018-03-05T11:08:13+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/sprawozdanie-z-badan-probki-wody.html W załączeniu przedstawiamy wyniki z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego w Bielsku, Morzeszczynie i Nowej Cerkwi. <![CDATA[STOP WYCINKOM DRZEW: 1 marca – to początek okresu lęgowego ptaków - PODAJ DALEJ!]]> 2018-03-05T00:00:00+00:00 2018-03-05T11:13:38+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/stop-wycinkom-drzew-1-marca-to-poczatek-okresu-legowego-ptakow-podaj-dalej.html Mimo że pogoda nie zapowiada wiosny, zgodnie z prawem od 01.03 wszelka wycinka drzew, które są miejscem gniazdowania ptaków, jest zabroniona przez prawo! <![CDATA[Warsztatowe propozycje GOK]]> 2018-03-02T00:00:00+00:00 2018-03-02T14:31:22+00:00 http://morzeszczyn.pl/aktualnosci-morz/warsztatowe-propozycje-gok.html Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie zaprasza na cykliczne warsztaty fotograficzne, historyczne i eko. Szczegóły na załączonych plakatach.