Przejdź do treści

Sobota, 23.1.2021

Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2013-08-26

V Ogłoszenie o sprzedaży AUTOSANU H9-21

Wójt Gminy Morzeszczyn ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21.

1.Nazwa siedziby jednostki.

Gmina Morzeszczyn. ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczynie

tel. 58-5362724, fax 58 5362792

e-mail: urzad @ morzeszczyn.pl

2.Przedmiot sprzedaży:

Marka,typ,model -AUTOSAN H9-21

Numer rejestracyjny - GAT 1176

Pojazd zarejestrowany na adres -Urząd Gminy Morzeszczyn,ul. 22 Lipca 4

Nr identyfikacyjny - 690182

Rok produkcji - 1991

Data I rejestracji pojazdu - 21.01.1991 r.

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazdy :

Autobus można oglądać od w dniach 4.09. 2013 r. i 5.09. 2013 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Morzeszczynie (parking przy Zespole Szkół w Morzeszczynie).

Osobą do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz sprawności technicznej pojazdu jest Sekretarz Gminy Roman Szwarc tel. 58 5362724.

4.Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie (sala narad) ul. 22 Lipca 4 dnia 10 września 2013 roku o godzinie 10.00

5.Cena wywoławcza sprzedaży: AUTOSANU H9-21 wynosi 4.700,00 złotych (słownie : cztery tysiące siedemset 00/100/.

6.Biorący udział w przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1000.00 złotych (słownie : jeden tysiąć złotych) na zakupu AUTOSANU H9-21 na konto Gminy Morzeszczyn, Bank Spółdzielczy w Skórczu o/Pelplin

nr 51 8342 0009 2011 5339 2000 0002 w terminie do 6 września 2013 roku..

7.Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 200 .00 zł. (słownie : dwieście złotych) .

8.Wadium wniesione przez oferentów, którzy przetarg przegrali zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

9.Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży pojazdu.

10.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu który go wygrał uchyli się od zawarcia umowy nabycia pojazdu..

11.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu podpisania umowy.

12.Umowa zostanie zawarta w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

13.Szczegółowy Regulamin Przetargu jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie i na stronie internetowe www.morzeszczyn.pl

Morzeszczyn, dnia 23 sierpnia 2013 rok

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.