Przejdź do treści

Wtorek, 19.1.2021

Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2014-05-30

Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 30 maja 2014 r. - Majewo działka nr 233

Wójt Gminy Morzeszczyn działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) wywiesza  na okres 21 dni tj. od 1 czerwca  2014 r. do 21 czerwca 2014  r. wykaz nieruchomości  zabudowanej położonej we wsi  Majewo, Obręb Gąsiorki   przeznaczonej do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXXIII/222/2014 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 19 marca 2014 roku.

 

Oznaczenie KW Numer działki Powierzchnia ha Przeznaczenie
w Studium Kierunków i Uwarunkowań Gminy Morzeszczyn
Opis działki Cena brutto nieruchomości Forma sprzedaży
GD1T/
00034387/8
233 0.13.43 - tereny zabudowy Mieszkaniowej  Wielorodzinnej
/symbol 29 MW/
Teren zabudowany - kotłownia kontenerowa wraz z siecią przesyłową zlokalizowaną na działkach nr 221, 222, 225, 231 i 232 72.441.00 zł Przetarg ustny ograniczony

Nieruchomość  wolna jest od obciążeń.

Uwaga:

Pierwszeństwo zakupu powyższych nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a Ustawy j/w, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy Ustawy j/w lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.


Bliższych informacji w sprawie zakupu działek j/w można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie ( pokój nr 10), tel. 58-5362724.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.