Przejdź do treści

Wtorek, 19.1.2021

Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2014-03-27

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 27 marca 2014 roku Kierwałd działka 132/2

Na podstawie § 3 pkt 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), Wójt Gminy Morzeszczyn ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej w miejscowości Kierwałd.

 

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Opis działki

Cena wywoławcza

działki

Przeznaczenie w Studium Kierunków i Uwarunkowań Gminy Morzeszczyn

GD1T/00018725/2

132/2

0.22.41 ha

R IV b – 0.09.00 ha

R V – 0.13.41 ha

 

5.300 zł.

- teren produkcji rolnej

1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
2. I przetarg na zbycie powyższej nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2013 r.
3. Przetarg odbędzie się dnia 29 kwietnia  2014 roku o godzinie 11ºº  w siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie
4. Wadium w wysokości 500.00 zł. /słownie: pięćset złotych/ należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Morzeszczyn Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Pelplinie 24 8342 0009 2011 5339 2000 0003 w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 roku.
5. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 100.00 zł.
6. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi Kupujący.
7. Uczestnik, który wygrał przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy nabycia – traci wadium na rzecz Gminy.
8. Do ceny sprzedaży nieruchomości dolicza się kwotę 500 zł stanowiącą koszty przygotowania dokumentacji.
9. Dodatkowych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Morzeszczyn tel. 58 536-27-24 wew. 12.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.