Przejdź do treści

Sobota, 23.1.2021

Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2014-07-22

Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 18 lipca 2014 roku - I przetarg Rzeżęcin działka 90/9

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 18 lipca 2014 roku

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), Wójt Gminy Morzeszczyn ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej w miejscowości Rzeżęcin.

Oznaczenie KW Numer działki Powierzchnia

Opis działki

Cena wywoławcza działki
Przeznaczenie w Studium Kierunków i Uwarunkowań Gminy Morzeszczyn

GD1T/
00018868/6

90/9 0.70.66 ha

RIIIa – 0.68.66 ha

W – 0.02.00 ha

24.817 .00 zł teren produkcji rolnej

 

  1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
  2. Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpnia 2014 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie
  3. Wadium w wysokości 2.500zł. /słownie: dwa tysięce pięćset / należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Morzeszczyn Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Pelplinie 24 8342 0009 2011 5339 2000 0003 w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 roku.
  4. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  7. Pozostałym osobom, wadium wraca się po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż po upływie 3 dni do zamknięcia przetargu.
  8. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi Kupujący.
  9. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym przez przez organizatora przetargu w zawiadomieniu zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  10. Dodatkowych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Morzeszczyn tel. 58 536-27-24 wew. 12.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.