Przejdź do treści

Sobota, 23.1.2021

Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2013-06-11

Ogłoszenie o II przetargu na autobus szkolny oraz koparko - spycharkę

Ogłoszenie o sprzedaży AUTOSANU H9-21 oraz ciągnika rolniczego /koparko-spycharki/ BELARUS JUMZ 6KM. Wójt Gminy Morzeszczyn ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21 oraz ciągnika rolniczego /koparko-spycharki/ BELARUS JUMZ 6KM

Ogłoszenie o sprzedaży AUTOSANU H9-21
oraz ciągnika rolniczego /koparko-spycharki / BELARUS JUMZ 6KM.

 

Wójt Gminy Morzeszczyn ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21 oraz ciągnika rolniczego /koparko-spycharki/ BELARUS JUMZ 6KM

 

1.Nazwa siedziby jednostki.

Gmina Morzeszczyn. ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczynie

tel. 58-5362724, fax 58 5362792

e-mail: urzad@morzeszczyn.pl

 

2.1 Przedmiot sprzedaży:

Marka,typ,model -AUTOSAN H9-21

Numer rejestracyjny - GAT 1176

Pojazd zarejestrowany na adres -Urząd Gminy Morzeszczyn,ul. 22 Lipca 4

Nr identyfikacyjny - 690182

Rok produkcji - 1991

Data I rejestracji pojazdu - 21.01.1991 r.

2.2

Marka,typ,model - BELARUS JUMZ 6KM

Numer rejestracyjny - GKZ 7467

Pojazd zarejestrowany na adres - Urząd Gminy Morzeszczyn, ul. 22 Lipca 4

Numer identyfikacyjny - 674444

Rok produkcji - 1990

Data I rejestracji - 04.03.1991 r.

 

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazdy :

Autobus oraz ciągnik rolniczy można oglądać od w dniach od 20 do 21 czerwca 2013 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (parking przy Zespole Szkół w Morzeszczynie).

Osobą do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz sprawności technicznej pojazdu jest Sekretarz Gminy Roman Szwarc tel. 58 5362724.

 

4.Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie (sala narad) ul. 22 Lipca 4 dnia 28 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00

5.Cena wywoławcza sprzedaży: AUTOSANU H9-21 wynosi 7.280.00 złotych (słownie : siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt oo/100 złotych), natomiast ciągnika BELARUS JUMZ 6KM wynosi 6.300,00 złotych (słownie: sześć tysięcy trzysta 00/100 złotych).

6.Biorący udział w przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1000.00 złotych (slownie : jeden tysiąć złotych) w przypadku zamiaru zakupu AUTOSANU H9-21 lub 900.00 złotych (słownie: dziewięćset złotych) w przypadku zamiaru zakupu ciągnika rolniczeg BELARUS JUMZ 6KM na konto Urzędu Gminy Morzeszczyn, Bank Spółdzielczy w Skórczu

nr 51 8342 0009 2011 5339 2000 0002 w terminie do 26 czerwca 2013 roku.

7.Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500 .00 zł. (słownie : pięćset złotych) w przypadku sprzedaży AUTOSANU H9-21, natomiast 400.00 złotych (słownie: czterysta złotych) w przypadku sprzedaży ciągnika rolniczego BELARUS JUMZ 6KM.

8.Wadium wniesione przez oferentów, którzy przetarg przegrali zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

9.Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży pojazdu.

10.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu który go wygrał uchyli się od zawarcia umowy nabycia pojazdu..

11.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu podpisania umowy.

12.Umowa zostanie zawarta w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

13.Szczegółowy Regulamin Przetargu jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie lun na stronie internetowe urzad@morzeszczyn.pl

 

Morzeszczyn, dnia 11 czerwca 2013 rok

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.