Przejdź do treści

Piątek, 27.11.2020

Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Jednostki Organizacyjne > Ośrodek Pomocy Społecznej
2011-12-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
tel. 058 562-36-94, zasiłki rodzinne tel 58 536-27-24 wew 26.
e-mail: gops@morzeszczyn.pl
p.o. Kierownika - Karolina Grabowska
GOPS czynny w godzinach pracy urzędu gminy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morzeszczynie .

W dniu 10.11.2010r Rada Gminy w Morzeszczynie uchwaliła (Uchwała Nr XXXV/228/2010 ) tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Morzeszczyn oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania.

W dniu 24 października 2014 roku Wójt Gminy Morzeszczyn zarządzeniem Nr 47/2014 powołał Zespół Interdyscyplinarny d/s  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład zespołu weszli:

1/ Reszka Elżbieta  - GOPS w Morzeszczynie
2/ Wiesława Ciemniewska - Kurator Sądu Rejonowego w Tczewie
3/ Alicja Goertz Czertak - PCPR Tczew
4/ Andrzej Lipka - GKRPA w Morzeszczynie
5/ Radosław Połomski - Komisariat Policji Gniew
6/ Agata Neuman - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi
7/ Sławomir Grabalski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie
8/ Andrzej Jabłonowski - Lekarz NZOZ "Pelmed" Morzeszczyn
9/ Karolina Grabowska - GOPS w Morzeszczynie

Osoby dotknięte przemocą domową , mające problemy rodzinne mogą zgłaszać swoje problemy do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Morzeszczynie w godzinach jego urzędowania tj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub do przedstawicieli w/w instytucji.

Przy Urzędzie Gminy w Morzeszczynie działa również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład , której wchodzą następujące osoby:

1/Lipka Andrzej – przewodniczący GKRPA
2/ Kruk Agnieszka - sekretarz GKRPA
3/ Karpus Marek  - członek GKRPA
4/ Grabalski Sławomir - członek GKRPA
5/ Grabowska Karolina - członek GKRPA

Jeżeli masz problem alkoholowy, lub członkowie twojej rodziny nie radzą sobie z problemem możesz zgłosić się o pomoc do  poszczególnych członków w/w komisji lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie .

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.