Przejdź do treści

Piątek, 20.10.2017

Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Jednostki Organizacyjne > Ośrodek Pomocy Społecznej
2011-12-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
tel. 058 562-36-94, zasiłki rodzinne tel 58 536-27-24 wew 26.
e-mail: gops@morzeszczyn.pl
Kierownik - Anna Pauch
GOPS czynny w godzinach pracy urzędu gminy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morzeszczynie .

W dniu 10.11.2010r Rada Gminy w Morzeszczynie uchwaliła (Uchwała Nr XXXV/228/2010 ) tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Morzeszczyn oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania.

W dniu 29 kwietnia 2011roku Wójt gminy Morzeszczyn zarządzeniem Nr 19/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny d/s  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład zespołu weszli:

1/ Reszka Elżbieta  pracownik socjalny GOPS Morzeszczyn –przewodnicząca zespołu
2/ Grabowska Karolina Urząd Gminy Morzeszczyn – sekretarz zespołu
3/ Ciemniewska Wiesław a- kurator Sądu Rejonowego w Tczewie
4/ Świdlińska Ewelina  pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
5/ Lipka Andrzej – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych
6/ Pek Grzegorz – Komenda Powiatowa Policji Tczew filia Gniew
7/ Grabalski Sławomir – Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Nowej  Cerkwi
8/ Maślanka Danuta – Zespół Szkół w Morzeszczynie
9/ Jabłonowski Andrzej – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Morzeszczynie

Osoby dotknięte przemocą domową , mające problemy rodzinne mogą zgłaszać swoje problemy do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Morzeszczynie w godzinach jego urzędowania tj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub do przedstawicieli w/w instytucji.

Przy Urzędzie Gminy w Morzeszczynie działa również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład , której wchodzą następujące osoby:

1/Lipka Andrzej – przewodniczący komisji
2/ Pauch Anna -  Kierownik GOPS w Morzeszczynie -sekretarz komisji
3/ Karpus Marek  - Komisariat policji w Gniewie
4/ Maślanka Danuta – Zespół Szkół w Morzeszczynie
5/ Liczmańska Mariola – pielęgniarka NZOZ w Morzeszczynie

Jeżeli masz problem alkoholowy, lub członkowie twojej rodziny nie radzą sobie z problemem możesz zgłosić się o pomoc do  poszczególnych członków w/w komisji lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie .

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.