Informacja o opłacie skarbowej


INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ

Urząd Gminy Morzeszczyn informuje, że od dnia 01.01.2007 roku zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, należności z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacać na rachunek bankowy urzędu:

77 8342 0009 2011 5339 2000 0019
Bank Spółdzielczy w Skórczy, oddział Pelplin

W treści należy podać z jakiego tytułu uiszczana jest opłata.