O Gminie


Położenie

f43a1e70d2113eee48f3e6d2e9d8a781.jpgGmina Morzeszczyn położona jest w południowej część woj. Pomorskiego ok. 76 km od stolicy regionu – Gdańska, ok. 42 km od stolicy powiatu – Tczewa. Teren graniczy administracyjnie z następującymi gminami:od zachodu z gminą Bobowo, od północy z gminą Pelplin, od wschodu z gminą Gniew, a od południa z gminą Smętowo Graniczne. W skład gminy wchodzi 11 sołectw: Borkowo, Dzierżążno, Gąsiorki, Gętomie, Kierwałd, Królów Las, Lipia Góra, Majewo, Morzeszczyn, Nowa Cerkiew, Rzeżęcin. Ilość  mieszkańców gminy oscyluje wgranicach 3870 osób.

Powierzchnia

Powierzchnia gminy wynosi 91,24 km kw. Z czego ponad 72 % stanowią użytki rolne, 18 % grunty leśne, 10 % grunty zabudowane, nieużytki, wody płynące, małe jeziora. Geograficznie gmina położona jest w obrębie Pojezierza Starogardzkiego w zasięgu zlewni rzeki Wierzycy i jej dopływu rzeki Janki. Północno – wschodnia część położona jest w obrębie „Gniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”.Gmina posiada korzystne położenie w stosunku do głównych szlaków komunikacyjnych województwa. Podstawowe powiązania realizowane są przez drogę wojewódzką nr 234 łączącą Gniew z drogą krajową nr 1 oraz Skórcz z drogą krajową nr 222. W układzie lokalnym istnieją również dogodne powiązania drogowe z gminami ościennymi tj. gminą Pelplin, Bobowo.
f89303d3b2ad51911768eed4de0ebcbd.jpgGmina posiada również dobre warunki obsługi transportem kolejowym. Przez jej teren osiowo przebiega magistralna linia kolejowa Śląsk - Gdańsk Porty z przystankami osobowymi obsługującymi obszar gminy w miejscowościach Majewo, Morzeszczyn i Kulice.
Przez teren gminy przebiega odcinek sekcji 4 autostrady A1.  Najbliższe gminie węzły komunikacyjne, gdzie kierowcy mogą zjechać bądź wjechać na autostradę, znajdują się w Ropuchach k/Pelplina oraz Kopytkowie.


Szkolnictwo

Funkcje oświatowe pełnią w gminie dwie placówki: Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Cerkwi.

Adresy internetowe szkół:92a3c55c54318aa93aea4c2fd6b4468f.jpg251599462b2b677ce2727105723ceecc.jpg
https://spmorzeszczyn.edupage.org/?
www.spnowacerkiew.edupage.org