Koła Gospodyń Wiejskich

Wśród organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Morzeszczyn, szczególną aktywność wykazują Koła Gospodyń Wiejskich z Lipiej Góry, Morzeszczyna oraz Nowej Cerkwi.


0189aa0dca0ae4de09a2ad39ec40f5c4.jpgKGW Lipia Góra
Koło zostało reaktywowane w roku 2003, liczy obecnie 23 członkinie, przewodniczącą jest Henryka Podwalska. Panie zajmują się organiacją życia społeczno - kulturalnego w swojej miejscowości poprzez organizację wielu okolicznociowych imprez oraz spotkań. Koło z sukcesem reprezentuje gminę Morzeszczyn na imprezach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Organizacji udaje się również z efektem pozyskiwać środki zewnętrzne. W roku 2005 w ramach dotacji otrzymanej z konkursu grantowego Działaj Lokalnie IV zorganizowany został letni wypoczynek dla dzieci pod nazwą "Kolorowe Lato". W roku 2006 panie zrealizowały projekt polegający na cyklu warsztatów rękodzielniczych. Pieniądze na realizację tego przesięwzięcia pochodziły z konkursu grantowego "Działaj Lokalnie V". W roku 2007 KGW zajęło I miejsce ex aequo w Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Tczewskiego, jaki odbył się w Bukowcu. W tym samym roku organizację uhonorowano tytułem najlepszej "Inicjatywy obywatelskiej" przyznanym w ramach realizacji programu Leader+ przez LGD "Wstęga Kociewia".  Trykrotnie już lipiogórskie KGW brało udział w Wojewódzkim Turnieju KGW, który rokrocznie odbywa się w Żukowie. W poszczególnych konkurencjach panie zajmowały doskonałe pozycje. Ostatni spory sukces pań z Lipiej Góry to występ w Starogardzie Gd. jesienią 2009 roku. Gospodynie z KGW Lipia Góra przebojowo zaskarbiły sobie wówczas serca publiczności oraz jury I Krajowego Festiwalu Kabaretów KGW – Kociewie 2009 zdobywając Grand Prix festiwalu. Pokonały 11 konkurencyjnych kół.

KGW Nowa Cerkiew
7ba0dbe2c1b996c66e2e389360530d0d.jpgPierwsze wzmianki o KGW w Nowej Cerkwi pochodzą z roku 1959. Ówczesną założycielką była Wanda Mykowska. Obecnie działająca organizacja została reaktywowana w roku 2000. Przewodniczącą koła jest Alicja Mykowska. KGW zajmuje się organizacją życia społeczno - kulturalnego dla mieszkańców swojej miejscowości. d5bdbb4225c19db93d9cd3b2851fa05c.jpgDzieje się to poprzez okolicznościowe imprezy, spotkania i warsztaty. Koło wyjeżdża również na imprezy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, reprezentując tym samym gminę Morzeszczyn. Dzięki wysiłkom pań udaje im się pozyskiwać środki zewnętrzne, które przeznaczane są na działalność koła. W roku 2005 KGW zrealizowało projekt "Nasza Tradycja", który sfinansowano z dotacji w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie IV. Podczas realizacji projektu odbyły się między innymi warsztaty kulinarne, rękodzielnicze oraz garncarskie. W roku 2007 KGW Nowa Cerkiew wspólnie z miejscową OSP zrealizowały projekt ferii zimowych dla dzieci. Na projekt udało się pozyskać fundusze z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Pożyteczne ferie".

554395359cd33584d567193f17052adc.jpgKGW Morzeszczyn
Reaktywowanie działalności KGW Morzeszczyn miało miejsce w czerwcu 2009 r. Podczas inaugurującego spotkania, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Morzeszczynie, wybrano nowy zarząd koła, na czele z nową przewodniczącą – Justyną Decka. W skład zarządu KGW weszły również panie: Lidia Kreja – jako skarbnik oraz Ewa Kamrowska – jako sekretarz.
Obecnie KGW Morzeszczyn liczy 17 członkiń. Pierwszym sprawdzianem nowej organizacji był udział w Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Bukowcu w lipcu 2009 r. Gospodyniom z Morzeszczyna udało się tam wywalczyć I miejsce. Dzięki temu zwycięstwu zakwalifikowały się do udziału w Wojewódzkim Turnieju KGW, który rokrocznie odbywa się wiosną w Żukowie.

Opisy działalności i kontakty do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tczewskiego znajdziecie Państwo na stronie www.forumkobiet.org.pl