Przejdź do treści

Piątek, 27.11.2020

Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina Morzeszczyn > Herb gminy
2011-12-09

SYMBOLIKA HERBU GMINY MORZESZCZYN

Występujące na tarczy herbowej symbole są ściśle powiązane z historią ziemi morzeszczyńskiej oraz tym, iż istotnymi elementami naszego krajobrazu jest rolnictwo i leśnictwo.
Tarcza herbowa podzielona jest kreską poziomą na dwie części. Dolna cześć przedstawia drzewo dębu. Symbolizuje ono walory krajobrazowe i gospodarkę leśną ziemi morzeszczyńskiej, którą od niepamiętnych czasów porastały w dużej mierze lasy dębowo - grabowe, lipowe i olchowe. Potwierdzają to nazwy miejscowości Borkowo, LipiaGóra, Olsze, Królów Las, Belski Las czyli obecny Bielsk. Do dzisiejszego dnia pozostało sporo lasów, a w okolicy Borkowa występują dość licznie dęby i to bardzo stare, bo nawet 300-letnie. Dęby te obecnie są pod ochroną, a legenda głosi, że pod jednym z nich odpoczywał Napoleon. Dlatego też dąb znalazł się na naszym herbie. Górna część tarczy herbowej przedstawia biały krzyż między dwoma kłosami. Symbolizuje to rozwój osadnictwa, rolnictwa i postępu cywilizacyjnego pod zwierzchnictwem kościoła. Krzyż ten był symbolem Cystersów, których to ziemia morzeszczyńska była własnością od 1276 roku, kiedy to zakon ten przebył do Pelplina. Cystersi, jeden z najstarszych zakonów katolickich w Polsce, przyczynił się między innymi do rozwoju rolnictwa tak ważnego w tutejszej gospodarce do dnia dzisiejszego. Dlatego też między dwoma kłosami znalazł się krzyż. Krzyż jest również symbolem tradycji chrześcijańskiej, która towarzyszyła historii tych ziem.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.