SYMBOLIKA HERBU GMINY MORZESZCZYN


e03e1ddc48f333d70d065ac9ef75a199.jpgWystępujące na tarczy herbowej symbole są ściśle powiązane z historią ziemi morzeszczyńskiej oraz tym, iż istotnymi elementami naszego krajobrazu jest rolnictwo i leśnictwo.
Tarcza herbowa podzielona jest kreską poziomą na dwie części. Dolna cześć przedstawia drzewo dębu. Symbolizuje ono walory krajobrazowe i gospodarkę leśną ziemi morzeszczyńskiej, którą od niepamiętnych czasów porastały w dużej mierze lasy dębowo - grabowe, lipowe i olchowe. Potwierdzają to nazwy miejscowości Borkowo, LipiaGóra, Olsze, Królów Las, Belski Las czyli obecny Bielsk. Do dzisiejszego dnia pozostało sporo lasów, a w okolicy Borkowa występują dość licznie dęby i to bardzo stare, bo nawet 300-letnie. Dęby te obecnie są pod ochroną, a legenda głosi, że pod jednym z nich odpoczywał Napoleon. Dlatego też dąb znalazł się na naszym herbie. Górna część tarczy herbowej przedstawia biały krzyż między dwoma kłosami. Symbolizuje to rozwój osadnictwa, rolnictwa i postępu cywilizacyjnego pod zwierzchnictwem kościoła. Krzyż ten był symbolem Cystersów, których to ziemia morzeszczyńska była własnością od 1276 roku, kiedy to zakon ten przebył do Pelplina. Cystersi, jeden z najstarszych zakonów katolickich w Polsce, przyczynił się między innymi do rozwoju rolnictwa tak ważnego w tutejszej gospodarce do dnia dzisiejszego. Dlatego też między dwoma kłosami znalazł się krzyż. Krzyż jest również symbolem tradycji chrześcijańskiej, która towarzyszyła historii tych ziem.