Przejdź do treści

Poniedziałek, 19.8.2019

Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > Azbest
2017-11-22

30 TON AZBESTU MNIEJ W NASZEJ GMINIE

W dniu 13.11.2017 r. Gmina Morzeszczyn zakończyła zadanie realizowane w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2017”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ostatecznie zadanie obejmowało: transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 30,107 Mg, stanowiących pokrycia dachowe z 11 budynków mieszkalnych i gospodarczych z 11 nieruchomości z terenu gminy Morzeszczyn.

Właścicielami ww. nieruchomości z których odebrane zostały płyty azbestowe były osoby fizyczne, które zgłosiły do Wójta Gminy Morzeszczyn chęć udziału w ww. konkursie. Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło transportu i unieszkodliwiania 2040 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (30,107 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 8 920,00 zł., z czego 25 % (2.230,59 zł) kosztów to udział środków własnych pochodzących z budżetu gminy Morzeszczyn, natomiast pozostałe 75 % (6.690,00) kosztów zrealizowanego zadania pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku. Zgodnie z nowymi zasadami konkursu, do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się podatku VAT, w związku z czym kwota 713,65 zł stanowiła dodatkowy koszt, który został pokryty ze środków pochodzący z budżetu gminy.

A.L.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.