Przejdź do treści

Piątek, 24.5.2019

Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-03-07

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW LUTY/MARZEC 2019

Wójt Gminy Morzeszczyn informuje, z związku z wejściem w życie w dni 06.03.2019 r. ustawy z dnia 22.02.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 428), iż producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminie:

  • od 06 marca do 31 marca 2019 r. - wniosek wraz z fakturami VAT (oryginał lub kopia z oryginałem do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

Dodatkowy termin składania wniosków wynika z możliwości udzielenia zwrotu podatku akcyzowego na olej napędowy oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wraz z wnioskiem i fakturami VAT należy złożyć oświadczenie dla celów sprawozdawczych oraz umową dzierżawy lub poświadczeniem dzierżawy (dotyczy dzierżawy ustnej).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi suma:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych i 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Dopłaty wypłacane będą w terminach ustawowych, po otrzymaniu dotacji z budżetu Państwa na ten cel, tj.:

1 kwietnia –  31 maja 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

gotówką albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

UWAGA!

Producenci rolni posiadający bydło wraz z wnioskiem muszą złożyć zaświadczenie o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będący w posiadaniu w ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 roku wydany przez biuro powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Hugona Kołłątaja 9, 83-100 Tczew. ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE JEST WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK PRODUCENTA ROLNEGO. Termin wydania takiego zaświadczenia wynosi do 7 dni zgodnie z art. 217 par. 3 ustawy KPA.

Ponadto od 01.01.2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO KOŃCA MARCA 2019 ROKU
W  URZĘDZIE GMINY MORZESZCZYN
UL. KOCIEWSKA 12 W POKOJU NR  6

Informacji udziela: Emilia Bogusz tel. (58) 536 27 22

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.