Przejdź do treści

środa, 17.7.2019

Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-01-10

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (oryginał lub kopia z oryginałem do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (oryginał lub kopia z oryginałem do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Wraz z wnioskiem i fakturami VAT należy złożyć oświadczenie dla celów sprawozdawczych oraz umową dzierżawy lub poświadczeniem dzierżawy (dotyczy dzierżawy ustnej).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi suma:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

i

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Dopłaty wypłacane będą w terminach ustawowych, po otrzymaniu dotacji z budżetu Państwa na ten cel, tj.:

  • 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

UWAGA!

Producenci rolni posiadający bydło wraz z wnioskiem muszą złożyć zaświadczenie o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będący w posiadaniu w ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 roku wydany przez biuro powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Hugona Kołłątaja 9, 83-100 Tczew. ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE JEST WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK PRODUCENTA ROLNEGO. Termin wydania takiego zaświadczenia wynosi do 7 dni zgodnie z art. 217 par. 3 ustawy KPA.

Zaznaczamy, iż w II terminie składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego nie trzeba dołączać ww. zaświadczenia.

Ponadto od 01.01.2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W LUTYM 2019 ROKU
W  URZĘDZIE GMINY MORZESZCZYN
UL. KOCIEWSKA 12 W POKOJU NR  6

 

Informacji udziela: Emilia Bogusz tel. (58) 536 27 22

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.