Przejdź do treści

Poniedziałek, 20.8.2018

Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-07-23

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO w 2018 roku

Producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:* od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej (oryginał lub kopia z oryginałem do wglądu) w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,* od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego (oryginał lub kopia z oryginałem do wglądu)  w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.Wraz z wnioskiem i fakturami VAT należy złożyć oświadczenie dla celów sprawozdawczych oraz umową dzierżawy lub poświadczeniem dzierżawy (dotyczy dzierżawy ustnej).Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi:86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

W 2018 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.Dopłaty wypłacane będą w terminach ustawowych, po otrzymaniu dotacji z budżetu Państwa na ten cel, tj.:1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminiegotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.11.2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W  URZĘDZIE GMINY MORZESZCZYN UL. KOCIEWSKA 12 W POKOJU NR  6

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.