Przejdź do treści

Czwartek, 25.4.2019

Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-10-17

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Morzeszczyn

Zapraszamy na XXXVIII sesję VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn zwołaną na dzień 24 października 2018r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy w Morzeszczynie.

 

Porządek obrad XXXVIII sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

zwołanej na dzień 24 października 2018r. o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy Morzeszczyn.

 

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji VII Kadencji Rady Gminy z dnia 05.09.2018r.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji gminnych inwestycji zaplanowanych na 2018 rok.
 7. Informacja Skarbnika Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał :

-  w sprawie zmiany budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2018 – 2027,

-  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

8. Informacja Wójta Gminy oraz stanowiska Komisji stałych Rady Gminy wg ich kompetencji dotycząca następujących projektów uchwał:

-  w sprawie Statutu Gminy Morzeszczyn,

-  w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Morzeszczynie

wraz z przynależnym do niego gruntem,

-  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości,

-  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalania czynszu dzierżawnego za grunty i lokale użytkowe

stanowiące własność Gminy Morzeszczyn.

9. Dyskusja

  10. Podjęcie uchwał jw.

  11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych oraz Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.

  12. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wykonania rocznego planu pracy za rok 2018.

  13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy podsumowująca VII Kadencję Rady Gminy.

  14. Interpelacje i zapytania radnych.

  15. Sprawy różne.

  16. Zakończenie XXXVIII sesji VII Kadencji Rady Gminy.

   

  Załączniki

  wydruk, pdf


  Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.