Przejdź do treści

Czwartek, 21.3.2019

Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-04-12

Zaproszenie na obrady XXXIV sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

Zapraszamy na obrady XXXIV sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn, która odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali Urzędu miny w Morzeszczynie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:


1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji VII Kadencji Rady Gminy z dnia 21.03.2018r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności instytucji kultury na terenie gminy Morzeszczyn za rok 2017.
7. Informacja Skarbnika oraz stanowisko komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał :
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2018 - 2027,
-  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał jw.
10. Informacja Sekretarza Gminy oraz stanowiska Komisji stałych Rady Gminy dotycząca projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Morzeszczyn na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwały jw.
13. Informacja Kierownika GOPS oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Morzeszczyn za 2017 rok.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwały jw.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
Zakończenie XXXIV sesji VII Kadencji Rady Gminy.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.