Przejdź do treści

Poniedziałek, 19.8.2019

Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-02-04

Zaproszenie na IV sesję VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

Porządek obrad IV sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

zwołanej na dzień 13 lutego 2019r. o godz.11.00 w sali Urzędu Gminy w Morzeszczynie


1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłaszanie uwag do protokołu z III sesji VIII Kadencji Rady Gminy z dnia 19.12.2018r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Komendantów Policji i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie o stanie ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Morzeszczyn.
7. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał :
-  w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Morzeszczyn,
-  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowości Morzeszczyn,
-  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji doraźnej w sprawie ustalenia nazw

nowo utworzonych ulic w Morzeszczynie.

8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał jw.
10. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotycząca projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwały jw.
13. Przedstawienie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok  2019.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie IV sesji VIII Kadencji Rady Gminy.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.