Przejdź do treści

Sobota, 20.7.2019

Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-10-31

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Morzeszczyn

Zapraszamy na XXXIX sesję VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn, zwołaną na dzień 07 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Morzeszczyn.

Porządek obrad XXXIX sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

zwołanej na dzień 07 listopada 2018r. o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy Morzeszczyn.

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.

2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji VII Kadencji Rady Gminy z dnia 24.10.2018 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Wójta Gminy o stawkach podatku rolnego i leśnego.

7. Informacja Wójta Gminy  dotycząca projektu  uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wg art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały jw.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy podsumowująca VII Kadencję Rady Gminy.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie XXXIX sesji VII Kadencji Rady Gminy.

 

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.