Zaproponuj nazwę dla ulic w Morzeszczynie!

Zaproponuj nazwę dla ulic w Morzeszczynie!

Do 17 maja 2019 r. włącznie można zgłaszać propozycje nazw ulic w Morzeszczynie, w okolicy Orlika oraz ulicy Ogrodowej, na których powstają nowe zabudowania. Szczegóły poniżej.bef99fe9116e7da119f5b1f74c08741f.jpg

Dwie przedmiotowe ulice zaznaczone zostały na niebiesko i czerwono.
Propozycje nazw ulic można zgłaszać do dnia 17 maja br. drogą mailową na adres promocja@morzeszczyn.pl lub do pokoju nr 12 w  Urzędzie Gminy w Morzeszczynie. Każde zgłoszenie powinno być krótko uzasadnione.