Wzory prawidłowo wypełnionych deklaracji "śmieciowych"

Wzory prawidłowo wypełnionych deklaracji

W załącznikach do pobrania poniżej przedstawiamy Państwu dwa przykłady prawidłowo wypełnionych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Przypominamy mieszkańcom gminy, że deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie do końca marca br. Do końca marca należy również wypowiedzieć umowę z firmą odbierającą odpady. Oba wzory pism dostępne są na naszej stronie. Będą one również rozdawane na zebraniach wiejskich.


Załączniki