Przejdź do treści

Poniedziałek, 19.8.2019

Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-03-11

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

W ramach tegorocznego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych do Urzędu Gminy Morzeszczyn wpłynęły trzy oferty. Po rozpatrzeniu konkursu, biorąc pod uwagę wynik prac Komisji Konkursowej, Wójt Gminy Morzeszczyn przyznał organizacjom dotacje na łączną kwotę 16 000 zł.

Po przeanalizowaniu propozycji przyznania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Morzeszczyn dla organizacji pozarządowych na realizację zadania Gminy Morzeszczyn w roku 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedłożonych przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 

Wójt Gminy Morzeszczyn ustalił wysokość przyznanych dotacji niżej wymienionym oferentom:

 

L.P.

Nazwa organizacji

Kwota przyznanej dotacji

1.

Stowarzyszenie kultury fizycznej Piast Majewo 2018

6 000 zł

 

2.

Klub Sportowy Orzeł Borkowo

6 000 zł

 

3.

Stowarzyszenie Aktywny Morzeszczyn

4 000 zł

 

O terminie podpisania umowy w/w organizacje zostaną powiadomione telefonicznie.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.