Wyniki badania jaości wody w gminie Morzeszczyn

Wyniki badania jaości wody w gminie Morzeszczyn

Urząd Gminy w Morzeszczynie  podaje do wiadomości wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody przeznaczone do spożycia przez ludzi na terenie gminy oraz informuje , że odpowiadają normom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.


Wyniki badań z poszczególnych ujęć w załącznikach.

Załączniki