Uwaga zmiana numerów rachunków bankowych od stycznia 2019 roku

Uwaga zmiana numerów rachunków bankowych od stycznia 2019 roku

Wójt Gminy Morzeszczyn informuje mieszkańców, że od 01.01.2019 r.  wszelkie należności z tytułu:

podatków czynszów opłat za pobór wody i zrzut ścieków opłat za wywóz odpadów pozostałych opłat

należy wpłacać na rachunek bankowy numer:

77 8342 0009 2011 5339 2000 0019