Taryfy za wodę i ścieki 2018/2021

Taryfy za wodę i ścieki 2018/2021

Wójt Gminy Morzeszczyn działając na podstawie art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.328 z późn.zm.) informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr GD.RET.070/100/D/2018.KP z dnia 22 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Morzeszczyn na okres 3 lat.


Taryfa 2018/2021 - obowiązuję od dnia 11 czerwca 2018 r.

Załączniki