Stawki podatków na 2019 rok

Stawki podatków na 2019 rok

Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą stawek podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku na terenie Gminy Morzeszczyn.


Wójt Gminy Morzeszczyn informuje, że od 01.01.2019 r.  wszelkie należności z tytułu:

należy wpłacać na rachunek bankowy numer:

77 8342 0009 2011 5339 2000 0019

Załączniki