Przejdź do treści

Sobota, 23.3.2019

Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-03-06

Przypominamy o kwalifikacji wojskowej

Przypominamy, że 08.03.2018 r. o godz. 8.00 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

Osoba stwiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a wprzypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Komisji lekarskiej należy przdstawić posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia zgłoszenie się do rejestracji (w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku), fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez narycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierane nauki.

Niestawienie się do kwalifikacji wojksowej lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie nakazano, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.