Prace związane z budową linii wysokiego napięcia rozpoczęte.

Prace związane z budową linii wysokiego napięcia rozpoczęte.

Informujemy, że na terenie gminy Morzeszczyn ruszyły prace związane z budową linii wysokiego napięcia (400 kV). W pierwszym etapie, tj. w maju i w czerwcu, prace będą prowadzone na terenie sołectw Gętomie i Dzierżążno. W chwili obecnej wykonywane są łąwy fundamentowe i ustawiane słupy.