Przejdź do treści

Piątek, 3.7.2020

Imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-06-19

Porządek obrad

Porządek obrad VIII sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

zwołanej na dzień 26 czerwca 2019r. o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy w Morzeszczynie.

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.

2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zgłaszanie uwag do protokołu z VII sesji VIII Kadencji Rady Gminy z dnia 29.05.2019r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Morzeszczyn za rok 2018.

7.Debata nad Raportem o stanie gminy Morzeszczyn  za rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Morzeszczyn wotum zaufania.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Morzeszczyn za rok 2018.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2018, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

11. Dyskusja ( prezentacja stanowisk komisji ).

12. Podjęcie uchwał :

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  i sprawozdania finansowego

Gminy Morzeszczyn,

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

13. Informacja Skarbnika Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,

Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.

14. Dyskusja.

15. Podjęcie uchwały jw.

16. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,

Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

17. Dyskusja.

18. Podjęcie uchwały jw.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie VIII sesji VIII Kadencji Rady Gminy.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.