Przejdź do treści

Piątek, 27.11.2020

Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-11-12

Porządek obrad XX sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

Porządek obrad XX sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

zwołanej na dzień 25 listopada 2020r. o godz.10.00 w Klubie Senior+ w Rzeżęcinie.

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.

 2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Zgłaszanie uwag do protokołu z XIX sesji VIII Kadencji Rady Gminy z dnia 28.10.2020r.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Skarbnika Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

 7. Dyskusja.

 8. Podjęcie uchwały jw.

 9. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał :

 • w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.

 1. Dyskusja

 2. Podjęcie uchwał jw.

 3. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Morzeszczyn na lata 2021 – 2027.

 4. Dyskusja.

 5. Podjęcie uchwały jw.

 6. Sprawy różne.

 7. Zakończenie XX sesji VIII Kadencji Rady Gminy.

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.