Porządek obrad XX sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

Porządek obrad XX sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

Porządek obrad XX sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

zwołanej na dzień 25 listopada 2020r. o godz.10.00 w Klubie Senior+ w Rzeżęcinie.


 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.

 2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Zgłaszanie uwag do protokołu z XIX sesji VIII Kadencji Rady Gminy z dnia 28.10.2020r.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Skarbnika Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

 7. Dyskusja.

 8. Podjęcie uchwały jw.

 9. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał :

 1. Dyskusja

 2. Podjęcie uchwał jw.

 3. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Morzeszczyn na lata 2021 – 2027.

 4. Dyskusja.

 5. Podjęcie uchwały jw.

 6. Sprawy różne.

 7. Zakończenie XX sesji VIII Kadencji Rady Gminy.

Załączniki