Przejdź do treści

Sobota, 25.1.2020

Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-05-16

Porządek obrad VII sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

zwołanej na dzień 29 maja 2019r. o godz.11.00 w sali Urzędu Gminy w Morzeszczynie.

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłaszanie uwag do protokołu z VI sesji VIII Kadencji Rady Gminy z dnia 24.04.2019r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Skarbnika Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projekt uchwał :
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański,
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał jw.
9. Informacja Dyrektora GZEAS oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały jw.
12. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca projektu uchwały w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwały jw.
15. Informacja komisji doraźnej w sprawie ustalenia nazw nowo utworzonych ulic w Morzeszczynie dotycząca następujących projektów uchwał :
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Morzeszczyn,
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Morzeszczyn .
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwał jw.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie VII sesji VIII Kadencji Rady Gminy.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.