Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu

Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu

Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 16.09.2020 roku w sprawie naboru ofert na operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu


działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn Nr XI/68/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia: programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

ogłaszam

otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu
na realizację, w formie wsparcia, zadania Gminy Morzeszczyn w roku 2020 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Załączniki