Nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych

Nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych

Dnia  11 maja 2018 r. została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Przetarg, który został rozstrzygnięty 20.04.2018 r. wygrała firma, która obecnie świadczy usługi na terenie naszej gminy, tj. Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Spółka z o. o. z Kwidzyna.


Podmiot będzie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Morzeszczyn w okresie  od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. Jednocześnie informujemy, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi 14 zł za osobę przy segregacji odpadów i 24 zł za osobę bez segregacji.