Przejdź do treści

Niedziela, 22.4.2018

Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2013-03-28

Nabór wniosków w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. ARiMR przeprowadzi nabór w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Nabór od 15 do 26 kwietnia 2013 r. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

 

W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.  Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie, co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

 

  • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej - Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. W następnym etapie, od 13 do 24 maja do naboru będą mogły przystąpić pozostałe uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

 

Więcej informacji:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-rozpocznie-sie-w-marcu-1.html

 

Doradcy Punktu Konsultacyjnego KSU w Agencji Rozwoju Pomorza pomogą Ci w napisaniu wniosku o dofinansowanie. Usługa jest w 90% dofinansowywana ze środków unijnych.

http://www.pomorskie.ksu.parp.gov.pl/

Informacje o dotacjach przewidzianych dla województwa pomorskiego udziela także:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tczewie,

LPI ul. 30 Stycznia 44, tel. 58-562-38-32

 

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.