Przejdź do treści

Piątek, 27.11.2020

Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-09-24

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Wójt Gminy Morzeszczyn przedkłada do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Cel konsultacji:

Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uwag i opinii w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Czas rozpoczęcia konsultacji – 24 września 2020 roku,
Czas zakończenia konsultacji – 15 października 2020 roku.

Forma konsultacji:

Uwagi i opinie organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do w/w projektu uchwały należy kierować wypełniając formularz konsultacyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@morzeszczyn.pl lub przesłać na adres Urzędu Gminy Morzeszczyn, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn (liczy się data wpływu) - w terminie od 24 września 2020r do 15 października 2020 roku.

Uwaga: W tytule maila lub pisma należy zaznaczyć, iż dotyczy konsultacji Programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Morzeszczyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Konsultacje prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn
Nr XXXV/227/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Konsultacje prowadzone są na terenie Gminy Morzeszczyn

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.