Przejdź do treści

Piątek, 28.2.2020

Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-10-07

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Wójt Gminy Morzeszczyn przedkłada do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Cel konsultacji:
Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 688,1570) uwag i opinii w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Czas rozpoczęcia konsultacji – 07 października 2019 roku,
Czas zakończenia konsultacji – 28 października 2019 roku.

Forma konsultacji:
Uwagi i opinie organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do w/w projektu uchwały należy kierować wypełniając formularz konsultacyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@morzeszczyn.pl lub przesłać na adres Urzędu Gminy Morzeszczyn, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn (liczy się data wpływu).

Uwaga: W tytule maila lub pisma należy zaznaczyć, iż dotyczy konsultacji Programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Konsultacje prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn
Nr XXXV/227/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Konsultacje prowadzone są na terenie Gminy Morzeszczyn.

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.