Przejdź do treści

Sobota, 23.3.2019

Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-03-06

Konkurs "Piękna Wieś Pomorska 2018"

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 181/308/18 z dnia 27 lutego 2018 roku przyjął regulamin Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”. Organizatorem etapu wojewódzkiego Konkursu jest Województwo Pomorskie natomiast partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin oraz starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:
· gminnym,
· powiatowym,
· wojewódzkim,

w dwóch kategoriach:

- kategoria „Wieś”
W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.


Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Wieś” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 30 marca 2018 r. podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;


- kategoria „Zagroda”
W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu oraz zagród, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej (uzasadnienie spełniania definicji należy ująć w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim).


Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Zagroda” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 30 marca 2018 r. podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Konkurs trwa od dnia 30 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Szczegóły oraz karty zgłoszeń w załączeniu.

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.