Przejdź do treści

Poniedziałek, 6.7.2020

Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-09-05

Komunikat w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

1.  Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń,  w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

2.  Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

3.  Informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia  uboju gospodarczego na 24h przed jego dokonaniem.

4.  Skrupulatne i bieżące prowadzenie dokumentacji określnej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U z 2018 poz. 360) w tym:

  • spis świń w gospodarstwie z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki – bieżące prowadzenie
    i aktualizowanie stanu przy każdej zmianie,
  • rejestru wjazdów środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa,
  • rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie
  • rejestru zabezpieczenia budynków, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (w tym zabezpieczenie otwartych okien siatkami).
  • dokumentację potwierdzająca czyszczenie i dezynfekcję
    w gospodarstwie.

5.  Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

6.  Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

7.  Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych     do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

8.  Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

9.  Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

10. Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem –     w  przypadku utrzymywania świń  w gospodarstwie w systemie otwartym (wolnowybiegowym).

11. Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone  wirusem ASF.

12.  Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

13.  Zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę  słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

14.  Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

15.  Bezwzględne terminowe zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawowymi terminami.

16.  Bezwzględne przemieszczanie świń wraz ze świadectwem zdrowia.

17.  Bezwzględne utylizowanie zwłok padłych zwierząt (w tym prosiąt) oraz przechowywanie dokumentacji handlowej stosowanej przy przewozie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

18.  Bezwzględne przechowywanie pełnej dokumentacji leczenia zwierząt, wystawionej przez lekarza weterynarii wolnej praktyki w tym wykonanych zabiegów  (np. kastracji samców, obcinanie części ogona).

19.  Bezwzględny zakaz wprowadzania do stada zwierząt niewiadomego pochodzenia, nieidentyfikowalnego, beż świadectwa zdrowia oraz zakupu od nielegalnie działających pośredników (handlarzy).

20.  Obserwacje stada i informowanie Organów Inspekcji Weterynaryjnej/Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta lub innej służby, o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia choroby.

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.